English

Pakistani

 

View on Map
 

Pakistan School Muscat

Muscat, Sultanate of Oman

+ 968 24 702 489 - www.pakistanschool.edu.om

View on Map
 

Pakistan School Mussannah

Al Muladah , Sultanate of Oman

+ 968 26810600 - www.pakistanschool.edu.om

View on Map
 

Pakistan School Nizwa

Nizwa, Sultanate of Oman

+ 968 25425487 -

View on Map
 

Pakistan School Salalah

Dhareez North, Salalah, Sultanate of Oman

+968 23235979 - www.pakistanschool.edu.om

View on Map
 

Pakistan School Seeb

Seeeb , Sultanate of Oman

+968-24 702 489 - www.pakistanschool.edu.om

View on Map
 

Pakistan School Sohar

Sohar, Sultanate of Oman

+968 26842561 - www.pakistanschool.edu.om